Groene stroomKlatenservice greenchoice

Tegenwoordig kunnen gezinnen kiezen voor groene stroom. Maar wat is groene stroom eigenlijk, van welke energiebron maak je dan gebruik en wat is grijze stroom? Groene energie is energie die is opgewekt met behulp van schone, onuitputtelijke bronnen. Dit in tegenstelling tot grijze energie (vuile energie). Deze energie wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden. Bij grijze energie komt veel CO2, kooldioxide, vrij. Dit is schadelijk voor het milieu. Daarbij raken deze energiebronnen langzaam op. Groene energie wordt ook wel duurzame of hernieuwbare energie genoemd. Denk aan windenergie en zonne-energie. Voor groene energie op te wekken is het ook mogelijk om biomassa te verbranden en te werken met waterkrachtcentrales.

 

Stroom vs. energie

Groene energie is een breder begrip dan groene stroom: groene energie kán gebruikt worden voor de productie van elektriciteit, maar dat hoeft niet altijd. De stroom wordt opgewekt met behulp van wind, zon, waterkracht, biomassa en warmtekracht. Vervolgens zet het energiebedrijf deze groene stroom samen met de gewone, vuile stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de elektriciteit naar de consument. Je merkt als consument dus niet hoe de stroom is opgewekt. Er zijn bedrijven die 100% groene stroom leveren zoals Greenchoice. Bij de klantenservice Greenchoice is het mogelijk om meer informatie te vinden over hoe zij hun groene stroom opwekken. Meer hierover vindt je in de volgende alinea.

 

Groen, groener, groenst

Hierboven spraken we al over Greenchoice, zij produceren dus 100% groene stroom. De ene leverancier produceert zijn stroom ‘groener’ dan de andere, koopt zijn stroom ‘groener’ in en doet investeringen in toekomstige groene productie. Greenchoice werkt bijvoorbeeld mee aan het beschermen van de bossen in heel de wereld. Vattenfall heeft weer andere groene stroom. Zij pleiten voor een fossielvrije toekomst. Hier investeren zij veel in en hopen op 100% groene stroom in 2025. De kosten voor groene energie zijn echter wel hoger. Het kost meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken dan bijvoorbeeld met kolencentrales. Dit is wel afhankelijk per leverancier. Bij sommige leveranciers ben je voor groene stroom zelfs goedkoper uit dan voor vuile stroom bij concurrenten. Informeer je van tevoren daarom goed over de prijzen bij de energieleverancier.